Uspesi Udruženja „Krajina“ na saboru u Republici Srpskoj

Na XI Saboru srpskog izvornog stvaralaštva u Vojkovićima kraj Istočnog Sarajeva, članovi vrbaskog Udruženja Krajišnika „Krajina“ zavredili su vredna priznanja – pehar i diplomu za osvojeno drugo mesto u svim takmičarskim disciplinama.

Uz diplomu i pehar, zavredili su i bronzanu plaketu za uspešno izvođenje scenskog prikaza (običaja i pesme) i opšti utisak nastupa prema tematskom zadatku, diplomu za osvojeno treće mesto za literarni rad i posebno priznanje za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba. Ovo je prema rečima Gorana Nikolaša, predsednika Udruženja, izuzetan rezultat, uzme li se u obzir da su na ovom Saboru učestvovala društva iz svih krajeva u kojima žive Srbi.

„Posebno je veliki uspeh uz činjenicu da smo bili u konkurenciji sa kulturnim i folklornim društvima koja deluju 20 i više godina, a „Krajina“ postiji šest godina, od čega naše pevačke i folklorne sekcije rade svega tri godine. Siguran sam da smo dostojno predstavili Vrbas i zahvalan sam opštini i svima koji su pomogli da se naš nastup u Vojkovićima ostvari“, naveo je Nikolaš.

Udruženje Krajišnika „Krajina“ okuplja oko 400 članova, svih generacija, a naročito mladih. Na saboru u Istočnom Sarajevu dobili su veliki broj poziva za gostovanja i ostvarili značajna poznanstva i kontakte, što im je, uz stečena priznanja, stimulacija da u narednom periodu rade sa još više truda i posvećenosti.