Decenijske veze – Nastavak saradnje Svidnjika i Vrbasa

Goste iz slovačkog grada Svidnjika, sa kojim opština Vrbas više od jedne decenije neguje prijateljske odnose, dočekali su danas Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, i Marjana Maraš, predsednica Skupštine opštine. Delegacuju iz Slovačke predvodio je Jan Holodnjak, predsednik ove opštine.

Kako je tokom prijema naglasio Glušac, prijateljski odnosi sa Svidnjikom pokrenuti su kroz oblast kulture, a danas se menifestuju i u nekim drugim oblastima.

„Za nas je važno da pronađemo pouzdanog partnera sa kojim možemo razmišljati o zajedničkim projektima prekogranične saradnje, što je jedan od preduslova da se pojavimo pred određenim fondovima Evropske unije. Samo tako možemo postići da naša saradnja preraste i na polje turizma ili privrede i nadam se da će neki od tih projekata biti realizovan. Takođe, dragocena su nam i razmena iskustava i modeli vođenja lokalne samouprave koje smo imali prilike da vidimo u Svidnjiku i neke od njih mogli bi da primenimo u našem gradu“, rekao je Milan Glušac.

Ovoga puta razmatrana je  mogućnost da deca iz Vrbasa posete Svidnjik a deca iz Svidnjika Vrbas, kako bi se najmlađe generacije na vreme upoznavale sa običajima, kulturnom i jezikom drugih naroda. Čelnici Svidnjika bili su u pratnji KPD „Кarpati“, koje održava odnose sa  samoupravom iz oblasti Zakarpatja, matici svih Rusina.

„Ono što je počelo saradnjom društava koja se bave negovanjem kulture Rusina, preraslo je u saradnju dva grada. Naša saradnja se nastavlja i u ovom susretu prijateljskih strana dobili smo poziv da ponovo budemo gosti Svidnjika i nastupimo na VII Festivalu rusinske kulture, koji se održava tokom maja“, naglasio je dr Dejan Zahorjanski, predsednik KPD „Karpati“.