Novi broj Bačka Press-a

Zaštita dece od nasilja u školi, porodici, na ulici…, tema je ovog broja Bačka Press-a. “Danas više niko ne spori da deca trpe nasilje, a da razlike postoje u oblicima ispoljavanja i intenzitetu nasilja, jer ono što se nekada smatralo igrom ili redovnim odnosima na relaciji dete-rodtelj, nastavnik-dete ili dete-dete, danas može da se uklopi u pojam nasilja”, piše između ostalog u tekstu. Ovoga puta bavimo se i nedostatkom parking prostora u gradu, kao i izletištem i lepim mestom za ribolovce Šlajzom. O Hotelu “Bačka”, govori direktorka Sonja Janičić. Tu su i  brojna kulturna dešavanja i sportske teme…