Nova knjiga Vladimira Uvalina o prošlosti Vrbasa – „Sokolsko društvo 1919-1941“

„Sokolsko društvo 1919-1941“ nova je knjiga Vladimira Uvalina, poznatog hroničara Vrbasa, koju  je ove godine objavila Narodna biblioteka „Danilo Kiš“ u okviru Biblioteke „Monografije“.

Na osnovu dostupne istorijske građe. koja se nalazi u fondovima Istorijskog arhiva Vojvodine, Istorijskog arhiva grada Novog Sada, Gradskog muzeja Vrbas, knjižne građe i periodike Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, na osnovu privatnih arhiva, izjava Vrbašana, na osnovu interneta, jednog video zapisa, autor kaže, da je pokušao da sistematizuje istorijat Sokolskog društva Vrbas i da predstavi period njegovog postojanja i delovanja u ovoj sredini.

„Kao i u prethodnim mojim radovima, cilj istraživanja je rekonstruisanje jednog segmenta iz prošlosti Vrbasa, u ovoj Monografiji, to je Sokolska organizacija“, kaže Uvalin.