Komunalci u akciji – Nabujala vegetacija usporila održavanje zelenih površina

Ovih dana će na  ukupno  100 000 kvadratnih metara javnih zelenih površina biti pokošene velike količine vegetacije koja je, usled visoke koncentracije vlage u vazduhu, nabujala na području cele opštine.  Na osnovu ugovora sa Odeljenjem za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas, ekipe „Zelenila“ pokosiće dogovorene površine u Lazinom parku, Bloku „4. juli“ i delu Ulice Ivana Milutinovića, od Trga Crvene armije do  Njegoševe ulice.

Kako objašnjava dipl. inženjer hortikulture i pejzažne arhitekture u JKP „Komunalac“ Tamara Milošević, zelenilo u parku u Ulici Laze Kostića zauzima prostor od šest hektara, dok se u naselju „4. juli“ travnate površine prostiru na blizu 35 hiljada kvadrata.

„Ove dve lokacije zauzimaju otprilike najveće površine za košenje. ‘Zelenilo’ ima obavezu da četiri puta godišnje održava travnate površine u Lazinom parku, a šest puta u pomenutom stambenom bloku. Ovo je treće košenje na oba položaja. Do kraja nedelje u planu je i košenje u delu Ulice Ivana Milutinovića“, najavila je Milošević.

Vrbaski komunalci poseduju dve traktorske kosačice, 13 trimera, sedam samostalnih kosačica, kao i dve platforme za orezivanje, međutim padavine su ovog leta pospešile rast trave, pa ni najmodernija oprema ne pomaže sasvim da se bitka protiv vegetacije brzo dobije.