„Lepota različitosti” – Učenici SSŠ „4. juli” u poseti Sarajevu i Beranama

U okviru realizacije projekta „Lepota različitosti” učenici Srednje stručne škola „4. juli” iz Vrbasa  su  posetili Sarajevo i Berane gde su bili srdačno dočekani. U Srednjoj stručnoj školi „4. juli” ovaj projekat realizuje se od meseca maja, a tema projekta je interkulturalni dijalog.

Pored Srednje stručne škola „4. juli” iz Vrbasa, koja je nosilac projekta, u realizaciji učestvuju i partneri: Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza” i JU Srednja stručna škola iz Berana.

“Tokom boravka učesnika projekta u Sarajevu i Beranama realizovane su brojne aktivnosti koje su obuhvatile vršnjačku edukaciju i radionice, čiji je cilj bio jačanje interkulturalnih kompetencija, osnaživanje mladih da u različitostima prepoznaju ono što ih obogaćuje i proširivanje interkulturalnih znanja, što će doprineti prevazilaženju predrasuda i stereotipa vezanih za etničke, verske, jezičke i kulturne razlike”, navode iz škole.

Ralizaciju projekta omogućila je Regionalna kancelarije za saradnju mladih – RYCO na čiji javni poziv je stiglo 420 projekata iz regiona Zapadnog Balkana, od čega 141 iz Srbije.