Aktivisti Crvenog krsta upoznali đake sa opasnostima trgovine ljudima

Učenicima OŠ „20. oktobar“, od prvog do četrvtog razreda, aktivisti Crvenog krsta Vrbasa putem predstave predočili su realne opasnosti od trgovine ljudima, pojave kojoj oni i niihovi vršnjaci mogu biti izloženi. Inače, trgovina ljudima ili moderno ropstvo danas je veliki problem, veoma izražen i prisutan u svim zemljama sveta, a izuzetak nije ni Srbija.  Đacima su ovu pojavu približili edukativnom predstavom „Šta bi bilo kad bi bilo“.

„Predstava se satoji iz dve scene ili dve potencijalne situacije. U jednoj se pokazuje šta bi bilo kada bi devojčica prihvatila ponudu nepoznate osobe u želji da ostvari svoje snove, a u drugoj šta bi se desilo kada bi odbila da rizikuje“, pojasnila je Jasmina Rad, edukator CK u programu trgovine ljudima i autorka predstave.

Crveni krst Srbije radi na prevenciji trgovine ljudima edukujući o tome građane, a pogotovo maloletnike. Naša sugrađanka, Tamara Gajinov, volonterka ove organizacije, jadan je od nacionalnih trenera CK Srbije u programu Prevencija trgovine ljudima i jedan od aktera ove predstave.