Dodatna podrška deci sa smetnjama u razvoju – Obuka za lične pratioce

Prolaskom kroz obuku za usluge ličnog pratioca deteta sa smetnjama u razvoju, dvadesetak osoba steklo je zvanični sertifikat za pružanje ove vrste usluge iz oblasti socijalne zaštite. Ova obuka akreditovana je od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a usluga  podrazumeva dodatnu podršku deci sa smetnjama u razvoju koja pohađaju redovan obrazovni sistem.

„Kada budemo imali licenciranog pružaoca usluge, lica sa zvaničnim sertifikatom, koji se dobija na ovakvim obukama, imaće prednost pri angažovanju. Lični pratioci pružaju podršku deci sa smetnjama u razvoju pri uvođenju u obrazovni sistem i stoje im na raspolaganju pri svakodnevnim aktivnostima u školi. Pripremama za pružanje novih usluge u socijalnoj zaštiti želimo da damo doprinos obeležavanju 03. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom“, rekla je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća.

Osim Danijele Ilić, polaznike obuke obišli su i Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas i Nada Batrićević, direktorka Centra za socijalni rad, a njima je rad polaznika predstavila Ivana Кoprivica, autorka i voditeljka Programa za pokretanje usluge ličnog pratioca deteta.