Gerontološki centar u Vrbasu uskoro dobija lift

Počeli su građevinski radovi na dogradnji lifta uz rekonstrukciju postojećeg objekta zgrade Gerontološkog centra u Vrbasu. Projekat dogradnje lifta finansira Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja  sredstvima od 5.758.152,90 dinara.

„Izražavam veliko zadovoljstvo zbog započetog važnog posla dogradnje lifta koji je jedan od neophodnih uslova i standarda za ostvarivanje licence u pružanju usluga socijalne zaštite. Pored uslova koje navodi Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite postoji realna svakodnevna potreba korisnika i zaposlenih u ustanovi za korišćenjem lifta s obzirom da je preko 80 posto korisnika slabo pokretno“, rekla je direktorka Gerontološkog centra Vrbas Radmila Musić.

Uvođenje lifta će u narednom periodu unaprediti poslovanje i pružanje usluga starim i nemoćnim korisnicima i omogućiti potpunu popunjenost kapaciteta smeštaja, posebno popunu slobodnih mesta na spratu ustanove. Naime, trenutno je popunjenost kapaciteta 98 posto dok su na listi čekanja za smeštaj većinom slabo pokretna ili u nepokretna lica.