Crveni krst Vrbasa obeležio Svetski dan volontera

U vrbaskom Crvenom krstu danas je obeležen Svetski dan volontera. Informativnu radionicu za nove volontere i prezentaciju rada timova volontera Crvenog krsta Vrbas u programskim aktivnostima Crvenog krsta održala je Jasmina Rad, aktivistkinja ove organizacije. Kako nas je upoznala Tatjana Gluščević, sekretar CK Vrbas volonteri Crvenog krsta u Vrbasu su uzrasta od sedam do 77 godina i svi na svoj način i u skladu sa svojim mogućnostima doprinose humanitarnim aktivnostima ove organizacije. 

Međunarodni  dan volontera Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je u podsećanje na 5. decembar 1985,  datum kada je stvoren Program UN za volontere.