Okrugli sto – Borba protiv nasilja

Sprečavanje nasilja u porodici bila je tema okruglog stola koji je organizovala Komisija za ostvarivanje rodne ravnopravnosti opštine Vrbas. Iznoseći podatke o broju prijavljenog nasilja u ovoj godini, i poredeći ih sa prethodnim godinama u rad su bili uključeni predstavnici svih relevantnih institucija u opštini, Policija, Sud, Tužilaštvo, Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove, udruženja… Prema podacima CZS u toku 2018. godine do početka decembra, evidentirano je 114 slučajeva nasilja u porodici, dok je u 2017. godini  bilo 74 slučaja. U ovoj godini od ukupnog broja slučajeva nasilja, čak 17 je ponovljeno, a radi se uglavnom o više oblika nasilja, fizičko, psihičko, seksualno…

Prema informacijama predstavnika Opšte bolnice Vrbas,  lekari su u obavezi da prijave nadležnim organima, ukoliko posumljaju da su zdravstvene tegobe posledica nekog oblika nasilja. Tendencija broja nasilja evidentiranih od strane lekara je u porstu, tako da je 2016. godine bilo 22 slučaja, 2017. – 25, a 2018. godine u prvih 11 meseci 27 slučajeva nasilja koje su evidentirali i prijavili lekari. 

Prva na „udaru“ kada je reč o nasilju je policija, tako da je najveći broj privljenog nasilja evidentiran u Policijskoj stanici. Tokom 2018. godine do 10. decembra evidentirano je čak 186 slučajeva nasilja, a u 141 slučaju izrečene su hitne mere.  U poslednjih mesec dana čak 5 ljudu je u pritvoru zbog nasilja. Na skupu je, između ostalog, rečeno da se prema broju evidentiranih nasilja Vrbas ne razlikuje od ostalih gradova u Srbiji, ali ono što je pohvalno i ono u čemu prednjači i može da posluži kao primer drugim gradovima, jeste dobra saradnja institucija. Jedan od predloga koji je iznet na Okruglom stolu jeste da se lokalna samouprava angažuje kako bi se obezbedio stambeni prostor za žrtve nailja.

„Tokom sastanka bilo je dosta konstruktivnih predloga, a jedan od njih je da žrtve nasilja imaju prednost prilikom zapošljavanja, kako bi se ekonomski osnažile, kako i da se ukaže poslodavcima na dodatno razumevanje prema žrtvi ukoliko je zaposlena. Zaključak sa današnjeg skupa jeste da je preventivno delovanje protiv nasilja u porodici neophodno, i da moramo da težimo ka nultoj toleranciji prema bilo kom vidu nasilja. Iako je Komisija za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u proteklim godinama učinila dosta u borbi ptotiv nasilja, prostora za rad ima još mnogo“, rekla je nakon Okruglog stola Marjana Maraš, predsednica Komisije za ostvarivanje rodne ravnopravnosti opštine Vrbas.