Opremljena senzorna soba za potrebe dece sa invaliditetom

Senzorna soba za potrebe dece sa invaliditetom u budućem Dnevnom boravku, opremljena je pomoću sredstava od  nagradne igre “Uzmi račun i pobedi”, kada je opštini Vrbas pripalo 23.000 evra. Uskoro se očekuje otvaranje Dnevnog boravka za lica sa invaliditetom.

Senzorna soba se sastoji od opreme i sprava koje služe za podsticanje detetovih čula i sposobnosti, a koristi se u terapiji dece sa autizmom, poremećajima senzorne integracije i kod dece stvara osećaj sigurnosti i smiruje ga. Prema rečima Danijele Ilić, članice Opštinskog veća zadužene za socijalna pitanja, da bi  Dnevni boravak počeo sa radom  preostalo je još da se opremi, što će biti vrlo brzo.

“Soba će omogućiti novi rad sa decom koja imaju smetnje u razvoju, opremljena je mekim podnim i zidnim oblogama, raznim vrstama aparata koji stimulišu njihove osećaje i pomažu njihov razvoj i komunikaciju. Uz senzornu sobu imaćemo radno-okupacionu prostoriju, fizio salu, prostoriju za rekreativne aktivnosti i prostoriju za rad logopeda sa decom”, rekla je Ilić.