Predstavnici Gerontološkog centra u komšijskoj poseti Gradskom muzeju

Pozivu da bude komšija u sklopu akcije „Pozovi komšiju u Muzej“, koju sprovodi Gradski muzej KC Vrbasa, odazvali su se danas predstavnici Geronotloškog centra Vrbasa. Predstavnike Centra, direktorku Radmilu Musić i radne terapeute Maju Vujović i Mihaila Simića, zaposleni u Muzeju upoznali su sa muzejskom postavkom, a zatim se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj saradnji ovih ustanova. Iako se Muzej bavi delatnostima kulture i istorije, a Gerontološki centar socijalnom brigom i zaštitom najstarijih, između njih ima više veza nego što to na prvi pogled deluje.

„Prvom delatnošću brige o starima u Vrbasu se između dva svetska rata bavilo osoblje Đakonističkog doma, na prostoru današnje Stare bolnice. Tamo je prvo radilo sirotište, a potom pod patronatom Evangelističke crkve, otvoren je i prvi dom za stara lica, preteča Geronotološkog centra“, kazao je istoričar Pavle Orbović, kustos Gradskog muzeja.

Kako u sklopu Gerontološkog centra deluje tkačka radionica, a većina radno-okupacionih terapija je posvećena kreativnom radu na izradi ukrasa, bilo je i reči o tome da se predmeti koje stara lica izrade nađu u ponudi suvenirnice Gradskog muzeja.

„Zgrada u kojoj se nalazi centralni objekat Geronotloškog centra pod zaštitom je države kao spomenik kulture, pa nam pomoć Muzeja može biti dragocena u slučaju dogradnje i adaptacije zgrade. I naš  drugi objekat u Kucuri ima svoju istoriju jer je ranije to bila zgrada parohijskog doma Grko-katoličke crkve. Bilo bi zgodno da se u oktobru za Dan ustanove, u sardnji sa Muzejem, priredi izložba starih fotografija ovih i drugih zdanja u opštini“, predložila je Radmila Musić. 

Cilj akcije „Poziovi komšiju u Muzej“ je stvaranje mreže ustanova koje sarađuju sa Gradskim muzejem, ali i umrežavanje tih ustanova jednih sa drugima, pa su prisutni iz JKP „Komunalac“ dogovorili da se dokumentarni film o razvoju vodosnabdevanja u Vrbasu, koji su izradili uz stručnu pomoć vrbaskog muzeja, prikaže štićenicima Gerontološkog centra u objektima u Vrbasu i Kucuri.