Šta predviđa projekat rekonstrukcije javne rasvete u Vrbasu?

S obzirom na to da se javno osvetljenje godinama nameće kao ozbiljan problem u Vrbasu, koji i  građani i lokalna samouprava smatraju jednim od prioriteta, kroz javno-privatno partnerstvo pristupiće se njegovom rešavanju.


Na sednici SO Vrbas, održanoj 28. januara ove godine, odbornici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu dela postojećih svetiljki javne rasvete novim LED svetiljkama. 


“Zamena postojeće rasvete je neophodna, a pošto opština to ne može da učini svojim finansijskim sredstvima, kompletno nova rasveta u gradu biće obezbeđena javno-privatnim partnerstvom. Na to smo se odlučili imajući u vidu hitnost situacije. Postupak će biti sproveden po modelu koji je već u sličnim uslovima zaživeo u više lokalnih samouprava. Nove LED sijalice biće postavljene na postojeće stubove javne rasvete. Radovi će početi i biti obavljeni tokom ove godine. Ugovor će se sa odabranom firmom zaključiti na period od 12 godina, tokom kog će ta firma biti u obavezi da održava sijalice”, kaže Damir Ivanić, član Opštinskog veća zadužen za energetiku.

Prema Ivanićevim rečima, LED rasveta daje veću preglednost i štedi i do 80% energije. Uz to će stare živine i natrijumove sijalice koje se poskidaju u Vrbasu, moći da se koriste u selima, odnosno biće zamenjene tamo gde je potrebno. Budući da sela nisu obuhvaćena projektom rekonstrukcije, na ovaj način osvetljenje će i tamo biti poboljšano.


Zamenom oko 2530 sijalica javne rasvete na području naselja Vrbas, trebalo bi da se adekvatno reši pitanje osvetljenja grada, a posebno uštede električne energije. Stare živine i natrijumove sijalice biće zamenjene efikasnijim LED svetiljkama.


“Ono što zadaje najveće smetnje postojećem sistemu javne rasvete je drveće, odnosno rastinje koje se nalazi ispod i oko mreže i prilikom oluja i nevremena izaziva kratak spoj. Mnoge svetiljke nalaze se u krošnjama i granama i svetlost ne dopire dovoljno gde bi trebalo”, pojašnjava Ivanić.

Novim planom rekonstrukcije neće se izmeštati bandere, već se samo predviđa zamena oko 2530 sijalica. Ipak, LED rasveta bolje osvetljava, pa je za očekivati i veću preglednost na putevima i trotoarima.