Raspisan literarni konkurs „Svet bez rata – deca govore“

U čast 75-te godišnjice Dana pobede nad fašizmom Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva „Rod“ i Savet Udruženja i Društava srpsko-ruskog prijateljstva Vojvodine „Puškin“, raspisuju

LITERARNI KONKURS
„SVET BEZ RATA – DECA GOVORE“
za sve učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i sve učenike srednjih škola

Teme literarnog konkursa
za učenike osnovnih škola:

1. „Mladost je srećna jer za nju postoji budućnost“ –
(Nikolaj Vasiljevič Gogolj);
2. „Čast se ne može oduzeti, ona se može samo
izgubiti“ – (Anton Pavlovič Čehov);
3. „Кo dobro čini, od njega svako još više dobra
očekuje“ – (Ivo Andrić);
4. Bivši prijatelj gori je od neprijatelja –
(ruska poslovica)

Teme literarnog konkursa
za učenike srednjih škola:

1. „Dok god ima mraka, ima i svanuća“ – (Ivo Andrić);
2.“Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem“ – (Meša Selimović)
3. „Neosporno je da čovek voli da gradi i da krči puteve. Ali zašto onda tako strasno voli i rušenje i haos?“ – (Fjodor Mihailovič Dostojevski)
4. „Ostati ravnodušan prema knjizi, znači lakomisleno osiromašiti svoj život“ – (Ivo Andrić)

Radove će pregledati i ocenjivati stručni žiri kojeg će imenovati Upravni odbor Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva.
Zadatak žirija je da odredi pobednike po kategorijama i odluke žirija su konačne i ne podležu reviziji.
Radovi će biti razvrstani po kategorijama i uzrastu učesnika konkursa.
Organizatori literarnog konkursa ne mogu uticati na ocenjivanje i nagrađivanje učesnika konkursa.

Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva „Rod“ i Savet Udruženja i Društava srpsko-ruskog prijateljstva Vojvodine „Puškin“ će obezbediti prigodne poklone učesnicima konkursa koji su napisali najbolje radove.


Uslovi i postupak organizovanja literarnog konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola i svi učenici srednjih škola.
Teme literarnog konkursa mogu biti obrađene u obliku proznog sastava (priča, esej, pismo i slično) ili u obliku pesme.
Radovi mogu biti pisani na srpskom ili ruskom jeziku.
Uz radove moraju biti navedeni ime i prezime autora, uzrast, adresa prebivališta, naziv škole, ime i prezime profesora-mentora, elektronska adresa ili broj telefona.
Prihvata se najviše po jedan rad za svaku ponuđenu temu od jednog autora.

Gotove radove potrebno je dostaviti u elektronskoj formi na adresu [email protected]


Radovi se moraju dostaviti Udruženju srpsko-ruskog prijateljstva „Rod“ najkasnije do 30.04.2020. godine.