„Višnjićeva nagrada“ za 2020. godinu pesniku Miroslavu Aleksiću

Višnjićeva nagrada za 2020. godinu pripala je pesniku Miroslavu Aleksiću. Prema obrazloženju žirija: „Miroslav Aleksić je jedan od naših najistaknutijih savremenih pesnika. Tri i po decenije je prisutan na srpskoj književnoj sceni. Njegovu poetiku odlikuje samosvojnost izraza i može se reći da ne sledi ni jedan od magistralnih poetičkih pravaca u savremenom srpskom pesništvu. Reč je o pesniku kulture koji u svojoj poeziji spaja tradicionalno i moderno, istoriju i svakodnevicu, biblijske i antičke motive sa savremenim egzistencijalnim dilemama“.

Aleksić je rođen u Vrbasu 1960. godine. Gimnaziju je završio u rodnom gradu. Diplomirao je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Radio je kao sekretar Festivala jugoslovenske poezije mladih i upravnik Narodne biblioteke „Danilo Kiš“ u Vrbasu. Tri godine je obavljao poslove programskog direktora Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu. Predsednik je Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i član Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine. Urednik je tribine Savremeni čovek i savremeni svet u Matici srpskoj. Obavlja poslove pomoćnika upravnika Biblioteke Matice srpske.

Višnjićeva nagrada ustanovljena je 2001. dodine u sećanje na prvog srpskog modernog pesnika, guslara Filipa Višnjića. Dodeljuju je Biblioteka i Kulturni centar Šida, budući da je Višnjić deo života proveo u sremskom selu Grk u ovoj opštini, koje se danas po njemu naziva Višnjićevo. Tokom dvadeset godina, laureati nagrade bili su najpoznatiji savremeni srpski pesnici, poput Matije Bećkovića, Dobrice Erića, Milovana Vitezovića, Pere Zupca i drugih.