Više od 3,2 milijarde dinara za kapitalne projekte u Vojvodini

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je pet novih javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta. Za finansiranje i sufinansiranje projekata, obezbeđeno je ukupno 3.267.800.000,00 dinara.

Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 2.102.000.000,00 dinara.  Ukupno 497.000.000,00 dinara obezbeđeno je za podršku projektima u oblasti razvoja sporta.  U cilju poboljšanja uslova rada ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 73.800.000,00 dinara. 

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti, obezbeđeno je ukupno 402.000.000,00 dinara.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 193.000.000,00 dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanje zaposlenosti u Vojvodini.

Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 04. februara 2021. godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) i Pokrajinske vlade (http://www.vojvodina.gov.rs ).