IN MEMORIAM: Spasoje Labudović – Pako, pesnik za decu

Spasoje Labudović – Pako, pesnik za decu umro je u 87-oj godini.
Rođen u Trubjeli kod Nikšića 30. juna 1934. godine, u Vrbasu je živeo od 1946. godine. Radio je kao agronom u zadruzi “Sava Kovačević“ i PIK Vrbas. Autor je više knjiga poezije i kratke proze za decu: “Dečak i breza“, “Idi vidi“, “Balada o cvetu“, “Kad bi miševi išli u školu“, “Mamino sunce“, “Boja škole“ i druge.

Zastupljen je u Zlatnoj knjizi svetske poezije za decu, Antologiji savremene srpske poezije za decu, Antologiji crnogorskog pjesništva za djecu. Bio je saradnik “Politike“, “Politike ekspres“, “Dnevnika“, “Vesele sveske“, “Pokreta“, “Glasa“, “Dečijih novina“ radio Vrbasa, radio Novog Sada i mnogih drugih listova, časopisa i medijskih kuća u Jugoslaviji i Srbiji. Zastupljen u čitankama za drugi, treći i četvrti razred osnovnih škola u Srbiji i Crnoj Gori.

Spasoje Labudović – Pako biće sahranjen u četvrtak u Vrbasu, u krugu porodice.