Lokalni parlament u Vrbasu održao svoju šestu sednicu

Na današnjoj VI sednici Skupštine opštine Vrbas, odbornici lokalnog parlamenta doneli su novu Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Vrbas, Odluku o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga, izmenjenu i dopunjenu Odluku o obavljanju komunalnih delatnosti, a zatim i dali podršku obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Vrbas.

Sednica je bila i prva u kojoj su odbornici ceo skupštinski materijal dobili u digitalnom formatu. Za ovo je bilo potrebno da odbornici zaduže nove tablet uređaje.

„Skupština opštine Vrbas uštedeće godišnje čak tri miliona dinara uvođenjem novog modela dostavljanja materijala. Umesto štampanih materijala, svih 36 odbornika, rukovodstvo opštine i članovi Opštinskog veća, od 01. februara dnevni red dobijaju u elektronskom formatu, i mogu mu pristupiti preko tablet uređaja. Od sada ćemo samo na papiru i štampi štedeti 250.000 dinara svakog meseca. Uverena sam da ćemo na ovaj način značajno unaprediti rad Skupštine opštine i da ćemo zahvaljujući bržoj dostavi materijala naš rad učiniti efikasnijim“, ocenila je Sanja Žigić, predsednica SO Vrbas.

Na ovoj sednici, umesto Ognjena Vasiljevića, za v.d. direktora Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“  imenovana je Miljana Štulić, koja je podnela ostavku na funkciju odbornika u lokalnom parlamentu.