Otvaranje izložbe „Fragmenti prostora“ Danijele Dimković

Otvaranje izložbe „Fragmenti prostora“ autorke Danijele Dimković, umetnice iz Beograda, zakazano je za utorak 5. decembar 2023. godine sa početkom u 19 časova u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Vrbasa.

Danijela Dimković je rođena je 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti 2001. godine, na Odseku za Unutrašnju arhitekturu, na kome upisuje i postdiplomske studije. U periodu od 2002. do 2009. godine zaposlena je kao asistent pripravnik na Odseku za Unutrašnju arhitekturu, FPU u Beogradu.Od 2009. godine zaposlena je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u zvanju docenta, na Katedri za unutrašnju arhitekturu.