Arhive kategorija: Lokalna samouprava

Sanacija trotoara u Vrbasu i naseljenim mestima

JP „Direkcija za izgradnju“, ove nedelje završava sa realizacijom druge faze ugovora za izvođenje radova na sanaciji i izgradnji trotoara, kao i inetrventne radove na trotoarima u Vrbasu i svim naseljenim mestima. Ukupna vrednost za sva tri ugovora iznosi 3.525.168 dinara. Trenutno se završavaju radovi u Ravnom Selu. Po završenim radovima druge faze, u toku sledeće nedelje započeće i radovi treće faze ovih radova, ukupne vrednosti 1.448.088 dinara sa pdv-om. Radovi će biti obavljeni u svim mesnim zajednicama opštine Vrbas, a po prioritetima koje su usaglasile JP „Direkcija za izgradnju“, odeljenje za inspekcijske poslove i mesne zajednice. Rok završetka ovih radova je dvdeset i pet kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova je DOO „DDMEGA-KORPORACIJA“ Vrbas, dok će investitor radova JP „Direkcija za izgradnju“ vršiti stručni nadzor radova. U toku je i priprema tenderske dokumentacije za izgradnju oko 600 metara trotoara u Vinogradskoj ulici u Vrbasu. Procenjena vrednost ovih radova iznosi 1.320.000 dinara, a završetak radova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, očekuje se do kraja ove godine.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]

Ugašeni TV Bačka i Radio Vrbas

Televizija “Bačka” i Radio Vrbas u okviru Javnog preduzaća za informisanje od danas više ne postoje, odlučeno je na sednici Skupštine opštine Vrbas.Odluka je doneta na osnovu odredbi Zakona o javnom informisanju i medijima, Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija, zaključka Agencije za privatizaciju o obustavi privatizacije JP za informisanje „Vrbas“, kao i na osnovu Statuta opštine Vrbas. Ovom odlukom prestaju da postoje mediji Radio „Vrbas“ i TV „Bačka“. Prava, obaveze, odgovornosti i imovinu preduzeća preuzima opština Vrbas. Dokumentacija nastala u radu preduzeća, koja predstavlja arhivsku građu, pripada, takođe, opštini Vrbas. Radio Vrbas imao je regionalnu frekvenciju počeo je sa emitovanjem 1972. godine, a televizija “Bačka” počela je da emituje program u septembru 2004. godine. U obrazloženju odluke, o gašenju koje je odbornicima saopštila Mirjana Šimun, načelnica Opštinske uprave, između ostalog navodi se da „kapital Javnog preduzeća, kao izdavača medija, nije privatizovan u zakonom ostavljenom roku metodom prodaje kapitala ili prenosom kapitala zaposlenima bez naknade, iz razloga što Javno preduzeće ima negativni kapital na osnovu procenjene fer tržišne vrednosti sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine“.
„Time su se stekli zakonski uslovi da Agencija za privatizaciju donese zaključak o obustavi postupka privatizacije subjekta privatizacije Javnog preduzeća za informisanje ‘Vrbas’, a osnivač Javnog preduzeća da donese odluku o prestanku postojanja medija Radio ‘Vrbas’ i TV ‘Bačka’, i ukidanju Javnog preduzeća kao izdavača medija“, rekla je Šimun. Odbornik Socijaldemokratske stranke Milan Stanimirović izrazio je žaljenje što nakon 40 godina postojanja sa lokalne medijske scene odlaze radio i televizija, a nešto ranije i list Glas. „To predstavlja snažnu pretnju daljem razvoju demokratskog društva. Dozvolili smo da dođemo u situaciju da medijske kuće prodajemo i predajemo u ruke tajkunima ili strancima, ili da ih ukidamo kao što je naš slučaj, ne razmišljajući šta je interes javnosti. Slično radimo sa obradivom zemljom, to isto planiramo sa telekomunikacijama danas i elektro sistemom sutra, čime državu prepuštamo neokolonijalizmu“, rekao je Stanimirović. On je pozvao lokalnu samoupravu da u buxetu obezbedi sredstva za informisanje građana i da pronađe mehanizam kako bi rad opštinske vlasti, lokalnog parlamenta, ustanova, preduzeća, udruženja i drugih subjekata bio i dalje dostupan uvidu javnosti.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]

Radovi na atmosferskoj kanalizaciji

Javno preduzće „Direkcija za izgradnju“, počela je sa izvođenjem interventnih radova na atmosferskoj kanalalizaciji na uglu ulica Kosovske i Vinogradske u Vrbasu. Završetak ovih radova očekuje se do kraja ove nedelje, a prema dogovorenoj dinamici sa izvođačem radova JKP „Komunalac, RJ „Vodovod i kanalizacija“ . Nakon toga interventni radovi na održavanju atmosferske kanalizacije izvršiće se u u ulici IV Proleterske brigade u Vrbasu, a zatim u ulicama Maršala Tita i Ive Lole Ribara u Ravnom Selu. Uvidom u stanje kanala u Vinogradskoj  ulici utvrđeno je da je neophodno izvršiti izmuljavanje kompletne deonice od oko 150 metara, pa će se i ti radovi u skladu sa vremenskim prilikama odraditi do kraja ove godine. Do kraja godine predviđeno je i izvođenje radova na održavanju atmosferske kanalizacije u ulicama Ivana Milutinovića, Danila Bojovića, Petra Drapšina, Njegoševoj i Vuka Karaxića. U zavisnosti od situacije na terenu, a po zahtevima komunalne inspekcije i mesnih zajednica, moguće su izmene lokacija na kojim će se izvoditi interventni radovi do kraja ove godine.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović u Vrbasu

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović posetio je Policijsku stavicu u Vrbasu i tom prilikom pohvalio rad zaposlenih.
„Imamo trend smanjenja broja počinjenih krivičnih dela na teritoriji Policijske uprave Novi Sad, posebno u Vrbasu i povećanje broja rasvetljenih krivičnih dela. Stopa kriminala smanjena je po pitanju krivičnih dela krađa, razbojničkih krađa, ali i najtežih dela ubistava, ubistava u pokušaju“, rekao je Stefanović i dodao da je posebno zadovoljan poverenjem koje građani ukazuju policiji, naglasivši da je to jedan od najvažnijih ciljeva projekta policija u lokalnoj zajednici.
„Policija to poverenje mora da zasluži svojim radom“, rekao je Stefanović ukazavši da je policija u Vrbasu to poverenje zaslužila dobrim rezultatima.
Opština Vrbas donirala je Policijskoj stanici u ovom gradu tri vozila, pet motorola i tetra ručne radio stanice, a ključeve vozila, načelniku Policijske stanice Vladu Glođoviću, uručio je potpredsednik Narodne skupštine Igor Bečić.
Ministar Stefanović, zahvalivministarši opštini na ovoj donaciji, istakao je da je saradnja između građana i lokalne samouprave u Vrbasu sa policijom dobra i da će donirana oprema u mnogome poboljšati rad policije u ovoj opštini.
U bioskopu „Jugoslavija“ održana je tribina „Bezbednost građana“, i tom prilikom ministar Stefanović je istakao da je jedan od ključnih ciljeva Ministarstva unutrašnjih poslova reforma policije, koja će kroz novi zakon uvesti princip karijernog napredovanja.
Prema njegovim rečima, nijedan ministar, posle donošenja ovog zakona, neće moći nekoga vanredno da unapredi, jer to nije karijerno napredovanje.
„Građanima treba policajac koji je čestit i odgovoran, koji je ozbiljan i koji hoće da radi, da sve one koji su se ogrešili o zakon strpa u zatvor“, rekao je Stefanović.
Ukazavši da u policiji ima korumpiranih policajaca, Stefanović je nalasio da Ministarstvo podnosi krivične prijave protiv policajaca koji su se ogrešili o zakon i da sa tom pojavom u svojim redovima želi da se obračuna. U borbi protiv kriminala, kako je nagasio Stefanović nema povlašćenih i „Svako, bez obzira na stranačku pripadnost materijalno stanje ili funkciju koju obavlja, ukoliko je prekršio zakon biće priveden“.


[cwa id=’str-vesti-10-naslova’]