Svetski dan osoba sa cerebralnom paralizom

Povodom Svetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom, Udruženje Multiart iz Vrbasa pozvalo je građane da se uključe u podršku osobama sa cerebralnom paralizom, i da posetite udruženje iznesu svoje predloge, kritike i sugestije. Svetski dan cerebralne paralize ima viziju da osigura osobama sa cerebralnom paralizom pristup pravima i jednake mogućnosti. Cerebralna paraliza je oboljenje koje se manifestuje teškoćama sa držanjem, ravnotežom i nedovoljno usklađenim pokretima zbog ukočenosti ili slabosti mišića. Pojam „cerebralna“ odnosi se na mozak, a „paraliza“ na poremećaj pokreta i položaja. Cerebralna paraliza je najčešći oblik telesnog invaliditeta. “Od posebnog značaja je edukacija vaspitača, učitelja, psihologa i defektologa koji će podstaći širu zajednicu na prihvatanje dece sa smetnjama u razvoju i osigurati adekvatno obrazovanje osobama s cerebralnom paralizom. Udruženje Multiart aktivno radi na ovim poljima”, navodi se u dopisu Udruženja Multiart iz Vrbasa.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]