Potpisan memorandum o saradnji

U okviru projekta “Savetovanje u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu”, koji se sprovodi u bliskoj saradnji između GIZ-a, Ministarstva energetike i rudarstva, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, danas je potpisan Memorandum o saradnji između nemačkog GIZ GmbH i Skupštine opštine Vrbas. „Uzevši u obzir da je Republika Srbija preuzela na sebe obavezu da smanji potrošnju energije za 9% do 2018. godine u tom pogledu, lokalne samouprave treba da identifikuju načine kako da doprinesu ovom opštem nacionalnom cilju. Izrada Lokalnog akcionog plana za energetsku efikasnost u sektoru zgradarstva (LEEAP), usmerenog na olakšavanje procesa renoviranja postojećih zgrada i unapređenje energetske efikasnosti u sektoru stambenih objekata, predstavlja jedan od prvih koraka. S obzirom da je GIZ EE spreman da pruži tehničku pomoć i savetodavnu podršku za izradu pomenutih LEEAP-a, potpisan je i memorandum o saradnji“, rečeno je prilikom ptpisivanja memoranduma. Cilj Memoranduma je da obezbedi okvir za zajedničke aktivnosti i olakša saradnja između Strana sa glavnim ciljem unapređenja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na lokalnom nivou.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]