Radovi na atmosferskoj kanalizaciji

Javno preduzće „Direkcija za izgradnju“, počela je sa izvođenjem interventnih radova na atmosferskoj kanalalizaciji na uglu ulica Kosovske i Vinogradske u Vrbasu. Završetak ovih radova očekuje se do kraja ove nedelje, a prema dogovorenoj dinamici sa izvođačem radova JKP „Komunalac, RJ „Vodovod i kanalizacija“ . Nakon toga interventni radovi na održavanju atmosferske kanalizacije izvršiće se u u ulici IV Proleterske brigade u Vrbasu, a zatim u ulicama Maršala Tita i Ive Lole Ribara u Ravnom Selu. Uvidom u stanje kanala u Vinogradskoj  ulici utvrđeno je da je neophodno izvršiti izmuljavanje kompletne deonice od oko 150 metara, pa će se i ti radovi u skladu sa vremenskim prilikama odraditi do kraja ove godine. Do kraja godine predviđeno je i izvođenje radova na održavanju atmosferske kanalizacije u ulicama Ivana Milutinovića, Danila Bojovića, Petra Drapšina, Njegoševoj i Vuka Karaxića. U zavisnosti od situacije na terenu, a po zahtevima komunalne inspekcije i mesnih zajednica, moguće su izmene lokacija na kojim će se izvoditi interventni radovi do kraja ove godine.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]