Ugašeni TV Bačka i Radio Vrbas

Televizija “Bačka” i Radio Vrbas u okviru Javnog preduzaća za informisanje od danas više ne postoje, odlučeno je na sednici Skupštine opštine Vrbas.Odluka je doneta na osnovu odredbi Zakona o javnom informisanju i medijima, Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija, zaključka Agencije za privatizaciju o obustavi privatizacije JP za informisanje „Vrbas“, kao i na osnovu Statuta opštine Vrbas. Ovom odlukom prestaju da postoje mediji Radio „Vrbas“ i TV „Bačka“. Prava, obaveze, odgovornosti i imovinu preduzeća preuzima opština Vrbas. Dokumentacija nastala u radu preduzeća, koja predstavlja arhivsku građu, pripada, takođe, opštini Vrbas. Radio Vrbas imao je regionalnu frekvenciju počeo je sa emitovanjem 1972. godine, a televizija “Bačka” počela je da emituje program u septembru 2004. godine. U obrazloženju odluke, o gašenju koje je odbornicima saopštila Mirjana Šimun, načelnica Opštinske uprave, između ostalog navodi se da „kapital Javnog preduzeća, kao izdavača medija, nije privatizovan u zakonom ostavljenom roku metodom prodaje kapitala ili prenosom kapitala zaposlenima bez naknade, iz razloga što Javno preduzeće ima negativni kapital na osnovu procenjene fer tržišne vrednosti sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine“.
„Time su se stekli zakonski uslovi da Agencija za privatizaciju donese zaključak o obustavi postupka privatizacije subjekta privatizacije Javnog preduzeća za informisanje ‘Vrbas’, a osnivač Javnog preduzeća da donese odluku o prestanku postojanja medija Radio ‘Vrbas’ i TV ‘Bačka’, i ukidanju Javnog preduzeća kao izdavača medija“, rekla je Šimun. Odbornik Socijaldemokratske stranke Milan Stanimirović izrazio je žaljenje što nakon 40 godina postojanja sa lokalne medijske scene odlaze radio i televizija, a nešto ranije i list Glas. „To predstavlja snažnu pretnju daljem razvoju demokratskog društva. Dozvolili smo da dođemo u situaciju da medijske kuće prodajemo i predajemo u ruke tajkunima ili strancima, ili da ih ukidamo kao što je naš slučaj, ne razmišljajući šta je interes javnosti. Slično radimo sa obradivom zemljom, to isto planiramo sa telekomunikacijama danas i elektro sistemom sutra, čime državu prepuštamo neokolonijalizmu“, rekao je Stanimirović. On je pozvao lokalnu samoupravu da u buxetu obezbedi sredstva za informisanje građana i da pronađe mehanizam kako bi rad opštinske vlasti, lokalnog parlamenta, ustanova, preduzeća, udruženja i drugih subjekata bio i dalje dostupan uvidu javnosti.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]