Sanacija trotoara u Vrbasu i naseljenim mestima

JP „Direkcija za izgradnju“, ove nedelje završava sa realizacijom druge faze ugovora za izvođenje radova na sanaciji i izgradnji trotoara, kao i inetrventne radove na trotoarima u Vrbasu i svim naseljenim mestima. Ukupna vrednost za sva tri ugovora iznosi 3.525.168 dinara. Trenutno se završavaju radovi u Ravnom Selu. Po završenim radovima druge faze, u toku sledeće nedelje započeće i radovi treće faze ovih radova, ukupne vrednosti 1.448.088 dinara sa pdv-om. Radovi će biti obavljeni u svim mesnim zajednicama opštine Vrbas, a po prioritetima koje su usaglasile JP „Direkcija za izgradnju“, odeljenje za inspekcijske poslove i mesne zajednice. Rok završetka ovih radova je dvdeset i pet kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova je DOO „DDMEGA-KORPORACIJA“ Vrbas, dok će investitor radova JP „Direkcija za izgradnju“ vršiti stručni nadzor radova. U toku je i priprema tenderske dokumentacije za izgradnju oko 600 metara trotoara u Vinogradskoj ulici u Vrbasu. Procenjena vrednost ovih radova iznosi 1.320.000 dinara, a završetak radova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, očekuje se do kraja ove godine.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]