Na XXII sednici SO Vrbas usvojen rebalans budžeta

Sednica SO 2Budžet opštine Vrbas projektovan je na 1,43 milijarde dinara, a većinom glasova na XXII sednici SO, odbornici su usvojili rebalas budžeta koji iznosi 1,86 milijardi dinara. Rebalans budžeta kao i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Vrbas za 2015. godinu na dan 30.jun 2015. godine, su tačke dnevnog reda o kojima se najviše raspravljalo. Predviđeni dnevni red od 13 tačaka dopunjen je sa tri tačke. Između ostalog za novog člana Opštinskog veća izabrana je Livia Boganč Andrijašević. Dosadašnji direktor JP za prevoz putnika „Vrbas“, podneo je ostavku, a na njegovo mesto imenovan je Veljko Kovačević, dosadašnji pomoćnik predsednika opštine. Ostavku na mesto direktora JAZIP-a je podneo Janko Kresoja, a za novog direktora imenovan je Marko Đurković. Usvojena je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka broj “26” u Vrbasu, Odluka o donošenju programa otuđenja i davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2015. godinu, kao i Odluka o izmenama i dopunama o osnivanju Kulturnog centra Vrbasa. Takođe većinom glasova odbornici su usvojili odluku o programu uređivanja gradskog građevinskog zemljišta za grad Vrbas i naseljena mesta opštine, zatim rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP “Standard”, i rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JP “Direkcija za izgradnju”. Usvajanju dnevnog reda XXII sednice SO Vrbas predhodilo je izlaganje nekoliko opozicionih odbornika koji su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što im predsednica SO Vrbas nije odgovorila na odbornička pitanja sa predhodne sednice. Igor Kankaraš, odbornik Patriotskog bloka tražio je kompletnu dokumentaciju za javnu nabavku pri izvođenju radova na čišćenju javne deponije u Zmajevu, koju kako tvrdi nije dobio. Opozicioni odbornici Demokratske stranke Vukašin Vujičić, i Socijaldemokratske stranke Milan Stanimirović, zahtevali su da se već na sledećoj sednici SO obezbedi javnost rada. Ukoliko se sednice SO Vrbas ubuduće ne budu prenosile javno putem elektronskih medija opozicioni odbornici su najavili protest. Posle 15 godina ovo je prva sednica koja se nije javno prenosila ni putem radija niti televizije.


[cwa id=’str-vesti-10-naslova’]