Radovi na biciklističkoj stazi

JP „Direkcija za izgradnju“ Vrbas, nastavila je radove na tekućem održavanju postojeće biciklističke staze u industrijskoj zoni u ulicama Klare Feješ Mire i Kulski put. U predhodnom periodu postavljena je nova saobraćajna signalizacija na označavanju biciklističke staze dok se trenutno izvode radovi na čišćenju postojeće staze i uređivanju zelenog pojasa uz samu stazu. Radovi su povereni JKP „Komunalac“.
U toku je sprovođenje postupka javna nabavke za tri projekta koja se planiraju u budućnosti na ovom potesu a odnose se na poboljšanje kvaliteta same biciklističke infrastrukture i boljoj promociji bicikla kao prevoznog sredstava. Prvi projekat odnosi se na povezivanje opštine Kula sa Vrbasom biciklističkom stazom i to od službenog ulaza u fabriku šećera do naseljenog dela „Klas“ tj. kraja opštine Vrbas. Drugi projekat vezan je za sanaciju postojeće staze novi kolovoznim zastorima i dogradnjom postojećih jednosmernih staza u dvosmerne i to na potesu od Vitala do Avisa. Poslednji u okviru celine projekata sancije biciklističke staze odnosi se na sanciju površina kako biciklističke tako i pešačke staze na ukrštanju sa međunarodnom prugom Beograd -Subotica u ulici Klare Feješ Mire, ugradnjom gumenih panela kao trajnijeg rešavanja problem čestog oštećivanja kolovoznih površina na ovom potesu.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]