Saopštenje Srpsko-ruskog udruženja „Rod“

SAOPŠTENJE

Srpsko-rusko udruženje „Rod“ iz Vrbasa dostavilo je rukovodstvu opštine Vrbas pismo koje bi zvanično trebala opština da uputi gradonačelniku grada Kostroma, Viktoru Valentinoviču. Putem saopštenja Srpsko-rusko udruženje „Rod“ pismo objavljuje u celosti.

Gradonačelnik grada Kostroma
Emec V.V.

Uvaženi Viktore Valentinoviču,

Ovim pismom Opština Vrbas potvrđuje svoju spremnost i želju svoje administracije i građana, kao i želju susednih opština, da razvijaju svaki vid saradnje sa gradom i oblasti Kostroma, njenim organima uprave i građanima sa krajnjim ciljem bratimljenja dva grada. Prvim pismom, koje smo Vam uputili preko gospođe Asafove, koja je zajedno sa umetničkim kolektivima boravila u našem gradu, već smo Vam izrazili našu načelnu spremnost da se naše dve sredine povežu. Sada Vam se obraćamo u cilju konkretizacije poduhvata koje bismo zajednički inicirali i realizovali.
Sa naše strane, pored lokalne administracije, u ovu sradnju uklučeni su i Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva iz Vrbasa, koje radi na zbližavanju naših naroda, Udruženje likovnih umetnika Vrbaski umetnici Vum Vrbas, Turistička organizacija i Kulturni centar Vrbasa, kao i privredni subjekti.
Podsećamo Vas da naš region i kompanije iz Vrbasa već imaju ostvarenu privrednu saradnju sa Vašim regionom. Na prvom mestu to je industrija mesa „Karneks“ koja ostavruje robnu razmenu sa Vašim regionom i prisutna je na ruskom tržištu. Mi smo radi da saradnju dodatno razvijamo u oblasti privrede, a da je započnemo u oblasti kulture, prosvete, turizma i sporta. Naša opština već je zdušno pomagala umetničkim kolektivima iz Kostrome kojima rukovodi gospođa Asafova, da realizuju svoju turneju u Srbiji. Za takve vidove kulturne razmene zainetresovani smo i dalje i spremni smo da ih podržimo. Uz obostranu volju i podršku naših administracija, može se započeti niz korisnih projekata.
Opština Vrbas, koja čini najveći iskorak u povezivanju sa Vama, deo je šireg Južnobačkog okruga koji obuhvata i Bačku Palanku, Žabalj, Srbobran, i druge a koji takođe izražavaju spremnost da se uključe u ovu saradnju. Reč je o administrativnom regionu sa približno 600 000 stanovnika i velikom ekonomskom, kulturnom, turističkom i svakom drugom ponudom, a nalazi se u najrazvijenijem delu Srbije. Kako se i Kostroma nalazi u istorijskom centru Rusije i predstavlja perspektivan region, mnogobrojni su razlozi za naše umrežavanje.
Želja naših građana koji su izrazito naklonjeni bratskom ruskom narodu, sa kojim nas povezuju naše zajedničke istorijske i verske tradicije, oličene u slovenstvu i pravoslavlju, dobra su osnova za početak konkretnih odnosa. A kako je naša opština nadaleko u Srbiji poznata po svojoj simpatiji prema Rusiji i ruskom narodu, verujemo da bi naše dve administracije mogle biti pokretač daljih povezivanja i centri uzajmne saradnje.


[cwa id=’str-vesti-10-naslova’]