Reprogram kredita u JP za prevoz putnika Vrbas

Na XXV sednici SO Vrbas, zakazanoj po hitnom postupku, doneta je odluka da se da saglasnost Javnom preduzeću za prevoz putnika „Vrbas“ da uđe u postupak reprogramiranja ugovora kreditu, čijom bi se realizacijom trebali stvoriti uslovi za lakše poslovanje preduzeća. SO Vrbas je dala saglasnost i JKP „Standard“ i JP „Vrbas-gas“ da mogu biti solidarni jemci JP za prevoz putnika „Vrbas“ za reprogramiranje ugovora o kreditu. Veljko Kovačević, direktor JP za prevoz putnika „Vrbas“ predstavio je stanje u preduzeću inaglasio da se bez reprograma više ne mogu izvršavati obaveze iz redovnog poslovanja, radnicima se duguje šest plata, Naftnoj industriji Srbije za gorivo više od 20 miliona dinara, obaveze prema bankama po osnovu rata kredita i rata za lizinge su tri miliona dinara mesečno, za održavanje je potrebno između dva i dva i po miliona, a postoje i obaveze po osnovu reprograma poreskih zaduženja. „Prema našem planu, reprogram bi se odnosio na dva kredita, ukupnog iznosa 203.260,36 evra.
Period otplate bio bi 36 meseci, uz 10 meseci grejs perioda, čime bi mesečno oslobodili oko dva miliona dinara u trajanju gresj perioda, a kasnije bi rata bila niža za oko milion dinara u period otplate. Napominjem da se ne radi o novom zaduživanju već o aneksu ugovora po postojećim kreditima“, rekao je Kovačević i istakao da je cilj ovog poslovnog poteza da se nađe kvalitetno, održivo rešenje za trenutnu situaciju. „Potrebno je osloboditi sredstva i pametno ih iskoristiti kako bi se smanjile mesečne obaveze. Rešavanje problema tražiće se i kroz odlazak viška zaposlenih, na dobrovoljnoj bazi i uz isplatu otpremnina, a planiramo da taj broj bude između 15 i 25 radnika. Za otpremnine nam je potrebno oko 7,5 miliona dinara. Takođe, potrebno je zanoviti vozni park, uz podršku lokalne samouprave putem odobrene kapitalne subvencije od pet miliona dinara. Razmatramo mogućnost kupovine dva nova vozila, što za posledicu ima i smanjene troškove održavanja“, naglasio je Kovačević.
Prema njegovim rečima efekti ovakvog poteza bili da se masa zarada sa 6,5 miliona smanji na manje od pet, a bankarskih obaveza sa sadašnjih tri na so-vrbas-2maksimalno 1,5 miliona u period otplate, što je smanjenje od ukupno tri miliona dinara mesečno. Zanavljanje voznog parka smanjilo bi potrošnju goriva za 300.000 dinara, a održavanje za 200.000, što je dodatnih pola miliona. „Imaćemo od oko 25 miliona dinara više raspoloživih sredstava u 2016. godini, kao neposredan rezultat odobrenja reprograma. Uz druge mere koje su već preduzete, a tiču se pojačanih kontrola i mera uštede, stižemo do cifre od 40 miliona dinara više raspoloživih sredstava. To ne znači da će dobit biti tolika, jer su prethodne godine pokazale negativne rezultate poslovanja, ali bi trebalo da obezbede da ova godina bude završena sa iskazanom dobiti, što je samo po sebi uspeh. Za sve ove korake Javnom preduzeću za prevoz putnika reprogram je neophodan“, rekao je Kovačević. Opozicioni odbornici podržali su odluku za saglasnost da ovo preduzeće uđe u postupak za reprogramiranje kredita, uz komentar da su mesecima upozoravali loklanu samoupravu na lošu situaciju u JP za prevoz putnika. Nenad Velicki, odbornik DS, koji je u ovom preduzeću radio šest godina, od toga četiri godine bio na rukovodećoj funkciji podsetio je kolege da je 2010. godine koletiv bio u lošem stanju.
„Za naredne skoro četiri godine, uz mnogo manje sredstva, preduzeće je oporavljeno, radnicima se redovno isplaćivala zarada i uspešno se poslovalo na tržištu. Sada opet, za samo dve godine od kako preduzećem upravlja ova vlast, preduzeće je u problemu. Nerazumljivo je da mi refinansiramo postojeće kredite preduzeća koje je, inače, monopolista na tržištu, a rešenje treba tražiti, pre svega, u zavođenju reda u naplati, obnavljanju voznog parka i izlasku na tržište. Takođe, subvencije u protekle dve godine od četiri ili pet miliona dinara su suviše male za ovakvo preduzeće“, rekao je Velicki.


 

[cwa id=’str-vesti-8-naslova’]