Formiranje Lokalne akcione grupe za ruralni razvoj

Sastanak povodom formiranja Lokalne akcione grupe za ruralni razvoj, koji su pokrenuli Odeljenje za poljoprivredu Opštine Vrbas i Regionalna razvojna agencija Bačka, održan je u svečanoj sali SO Vrbas.
– Ovaj skup je deo koraka koje treba preduzeti prema IPARD-u kako bismo bili spremni za novce koji nas očekuju iz Evropske unije. Mi smo jedna od lokalnih samouprava koje imaju najviše završenih obaveza, odnosno ispunjnih uslova za konkurisanje za IPARD program, a formiranje LAG-a je deo koji će pomoći da se lakše dođe do sredstava iz fondova EU – rekao je pomoćnik predsednika Opštine Milan Milić.
Nosilac ovog projekta je Evropski pokret Novi Sad, a partner na projektu Opština Vrbas zajedno sa još sedam opština sa teritorije Bačke.
LAG_2– Cilj projekta je formiranje LAG na teritoriji opštine, kao i izrada Strategije ruralnog razvoja. Lokalno akcione grupe su teritorijalna partnerstva, koju čine akteri ruralnog razvoja iz tri sektora – civilnog, privatnog i javnog. Ti akteri formiraju teritorijalno partnerstvo koje dalje donosi i izrađue lokalnu Strategiju ruralnog razvoja. LAG je potrebno formirati zato što kroz IPARD program može da se finansira šest mera, a ovaj projekat se odnosi konkretno na petu meru. U pitanju je nekih 17 miliona evra koji će biti na raspolaganju od sledeće pa do 2020. godine, a za ovu meru koja se zove LIDER mera, mogu da konkurišu jedino Lokalne akcione grupe i to za projekte koji su uskladu sa Lokalnom strategijom ruralnog razvoja. Dakle dva osnovna preduslova za konkurisanje su postojanje LAG i Lokalne strategije ruralnog razvoja, zbog čega je i napisan ovaj projekat koji je dobio podršku Vlade Republike Srbije – istakla je koordinatorka projekta „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ Ivana Pajić iz Evropskog pokreta Novi Ona je napomenula da projekat finansira Švajcarska razvojna agencija, a aktivnost formiranja ova dva tela mora biti obavljena pre nego što se ovi fondovi otvore, odnosno do 2017. godine. Zbog toga je važno početi na vreme i pripremiti ove opštine na najbolji način.
– Da bi se učestvovalo u projektu potrebno je potpisati Sporazum o saradnji i učešću na projektu. LAG još uvek ne mogu formalno da se registruju pošto nije doneta zakonska regulativa, te je za sada Sporazum neka vrsta pravnog osnova kako bi LAG funkcionisale. Nakon potpisivasnja Sporazuma, rasporediđemo se u radne grupe i krenuti sa sastancima na temu Strategije. Ono što se od vas očekuje po pitanju Strategije je da nam ukažete na lokalne probleme, i na ono šta bi trebalo da budu prioriteti lokalnog razvoja. Po završetku projekta, vaše partnerstvo bi trebalo da nastavi da živi – objasnila je Pajić.
Prisutne je ispred Odeljenja za poljoprivredu pozdravila Mirjana Đurić, a sastanku je prisustvovala i advokatica Dina Bajramović iz Ortačkog advokatskog društva „Gucunja“ iz Novog Sada koje je zaduženo za pružanje pravne podrške na projektu i olakašanje komunikacije sa državnim organima, zatim članica Opštinskog veća zadužena za poljoprivredu Livia Boganč Andrijašević, član Veća Duško Ćutilo, predstavnici PP „Sava Kovačević“, AD „Karneks“, Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu, Ekološkog pokreta Vrbas, poljoprivrednici i drugi zainteresovani pojedinci.


[cwa id=’str-vesti-8-naslova’]