Mila Suzić, predsednica Foruma žena SPS Vrbas

forum_sps_mNova predsednica Foruma žena Socijalističke partije Srbije je Mila Suzić, odlučeno je na izbornoj skupštini Foruma. Za podpredsednice Foruma žena SPS izabrane su Maja Maraš, Valentina Kilibarda i Slađana Alargić, a sekretarka će biti Sonja Premović. Na izbornoj skupštini Foruma žena opštinskog odbora SPS, dosadašnja predsednica Rada Todorović povukla se sa ove funcije. Podnoseći izveštaj za prethodni period ona je istakla da je Forum žena SPS u Vrbasu imao niz zapaženih, pre svega humanih aktivnosti. „Ostaću i dalje aktivna u opštinskom Forumu žena, a povlačim se zbog mnogih obaveza, između ostalog, kordinator sam Foruma žena za Južno- bački okrug. Mnoge akcije koje su sprovodile žene SPS u Vrbasu naišle su na veliku podršku građana. Znam da će se ove aktivnosti sa akcentom na humanitarni karakter i ubuduće održavati“, rekla je Todorović. Skupštini su prisustvovale i predstavnice Foruma žena SPS iz okruženja, a tom prilikom prisutnima se obratila Vesna Bjelić Francusk, predsednica Pokrajinskog FŽS SPS. Prema njenim rečima vrbaski Forum žena SPS je jedan od najstarijih i najaktivnijih foruma ove partije. „Cilj Foruma jeste prvenstveno da se žene pokažu kao političarke i kao sposobne i odgovorne žene spremne da budu na rukovodećim funkcijama. Očekujem 200.000 glasova na predstojećim izborima i verujem u vas“, poručila Bjelić Francuski.Predsednica Opštinskog odbora SPS Marjana Maraš istakla je da se Forum žena SPS bori za ravnopravnost na svim poljima. „Kod nas su žene uvek bile i zastupljene više nego što to Statut nalaže. Vodimo računa o jednakosti, a posebno o humanosti, što pokazuju brojne akcije žena SPS“, istakla je Maraš.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]