Saopštenje pokreta Dosta je bilo

Ima li korupcije u Vrbasu?

Rukovodstvo opštine Vrbas, na predlog OO Srpske Napredne Stranke, osnovalo je u februaru 2014. godine Antikorupcijski tim. Prema definicije Svetske banke, korupcija predstavlja zloupotrebu javnih ovlašćenja, radi sticanja privatne koristi.
Na internet portalu opštine Vrbas, www.vrbas.net objavljeno je saopštenje kabineta predsednika opštine Vrbas:
“Rešenjem dr Bratislava Kažića, predsednika opštine Vrbas, formiran je antikorupcijski tim. Zadatak ovog tela biće da ispita nepravilnosti u poslovanju javnih preduzeća, ustanova i drugih budžetskih korisnika, prikupi svu potrebnu dokumentaciju i, ako ima nekih zloupotreba, uz obrazloženje, prosledi je nadležnim državnim organima“.
Javnost i građani Vrbasa, mnogo su očekivali od ovog tela, obzirom na mnogobrojne sumnje, da je u našoj Opštini u proteklih nekoliko decenija bilo slučajeva korupcije. Samim činom osnivanja Antikorupcijskog tima, lokalna samouprava verovatno deli mišljenje građana Vrbasa da je u pitanju ozbiljan problem u funkcionisanju lokalne vlasti.
U saopštenju iz marta meseca 2014. godine, koje je dao opštinski odbor SNS-a,a koji je i predložio Opštini osnivanje Antikorupcijskog tima, piše:
„Zadatak ovog organa biće da zatraži od javnih preduzeća i ustanova dostavljanje uočenih nepravilnosti i zloupotreba, koje su evidentirane po preuzimanju dužnosti od strane novog menadžmenta. Da se sagledaju argumenti, prikupe dodatne infomacije i ako postoji osnovana sumnja za zloupotrebe, da se kompletna dokazna dokumentacija dostavi nadležnim organima na dalje postupanje.“
Nakon više od dve godine postojanja Antikorupcijskog tima u Vrbasu, Opštinski odbor pokreta Dosta je bilo – Vrbas, postavlja sledeća pitanja Predsedniku opštine i Antikorupcijskom timu:

  • Koliko puta se sastajao Antikorupcijski tim od svog osnivanja?
  • Od kojih Javnih preduzeća i ustanova je Antikorupcijski tim tražio dostavljanje informacija o uočenim nepravilnostima i zloupotrebama?
  • Da li su Javna preduzeća i ustanove dostavile tražene informacije i da li u njima ima osnovane sumnje da je postojala (ili još uvek postoji) zloupotreba javnih ovlašćenja?
  • Da li su se dobile informacije, dokumenti, dokazi  i da li je isto prosleđeno nadležnim organima na dalje postupanje?

Pokret Dosta je bilo – Vrbas, na osnovu člana 15. stava 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07,104/09 I 36/10), zahteva od predsednika opštine Vrbas, dr Bratislava Kažića i predsednika Antikorupcijskog tima, Luke Jovovića, da odgovore na postavljena pitanja i upoznaju javnost sa delovanjem i rezultatima Antikorupcijskog tima, koji je osnovan pri lokalnoj samoupravi.
Uvođenje odgovornosti u rad javnih službenika je osnova programa pokreta Dosta je bilo. Neophodno je da se javni službenici biraju na konkursima i to po jasnim kriterijumima direktno povezanim sa potrebama mesta za koje se biraju. Takođe je neophodno da službenici javnosti odgovaraju za svoj rad sprovođenjem merenja njihovog radnog učinka. Tim povodom i postavljamo pitanje o radu Antikorupcijskog tima u Vrbasu.
Pokret „Dosta je bilo“ će javnosti staviti na uvid odgovore koje dobije od nadležnih u opštinskoj upravi u Vrbasu.

 
Opštinski odbor pokreta
“Dosta je bilo – Saša Radulović“
u Vrbasu


[cwa id=’str-vesti-8-naslova’]