Predlog JKP Standard – Građani da se izjasne o načinu obračuna grejanja

Posle više sastanaka Opštine Vrbas i JKP Standard iskazana je namera da se zajednički reše problemi u vezi grejanja koji su bili aktuelni u toku ove grejne sezone. Održano je i nekoliko sastanaka sa građanima koji su bili nezadovoljni načinom obračuna i načinom isporuke toplotne energije.
„Svi smo svesni teške situacije u kojoj se nalaze građani i činjenica je da smo u više navrata razgovarali i govori da ne bežimo od problema već da želimo jedan po jedan da rešavamo. Nasledili smo velika dugovanja kojima je opterećen kako Opštinski budžet tako i JKP Standard, ali svakako to nije razlog da ne radimo u interesu građana koji koriste usluge našeg komunalnog preduzeća“ rekao je Duško Ćutilo član opštinskog veća. Prema njegovim rečima korisnici grejnih usluga uskoro će moći da se izjasne o tome na kjoji način žele da im se obračunava isporuka toplotne energije.
„Svi korisnici grejnih usluga imaće mogućnost da se izjasne o načinu obračuna i isporuke toplotne energije tako što će moći da se opredele za stari sistem obračuna i naplate paušalno po m2 u 12 jednakih mesečnih rata ili da ostanu na važećem sistemu obračuna po utrošku. Takođe će svima biti data mogućnost plaćanja dugovanja na 6 mesečnih rata zaključivanjem sporazuma sa JKP Standard. Uslove, dinamiku i način izjašnjavanja korisnika grejnih usluga će odrediti Nadzorni odbor JKP Standard i u narednim danima će svi korisnici biti informisani“, istakao je Ćutilo. O načinu obračuna toplotne energije izjašnjavaće se korisnici stanova u skolpu podstanice kojoj pripadaju, što znači da će u gradu istovremeno u zavisnosti od odluke stanara po zgradama moći da se različito obračunava isporuka toplotne energije. Da bi se usvojio način obračuna toplotne energije potrebno je da se vlasnici 70 odsto od ukupne grejne površine izjasne za određen način obračuna. Problem koji se pojavio u par zgrada u kojima su računi za grejanje bili znatno veći u odnosu na specifičnu potrošnju za dati mesec, rešiće se tako što će biti korigovani računi ukoliko mesečna obračunata potrošnja toplotne energije odstupa za više od 50%, a izvršiće se umanjenje obračunate potrošnje za 25% za odgovarajući obračunski period za grejnu sezonu 2015/2016.god. „Korekcija će biti izvršena za celu grejnu sezonu. Od februara je Opštinsko veće dalo saglasnost da odluku Nadzornog odobra JKP Standard da se cene grejanja umanje za 10%, a o tome smo već obavestili građane. Jedan od problema koji su građani spomenuli je i informacija da postoje zgrade i objekti koji su prijavili jednu, a greju značajno veću površinu što će takođe biti provereno kako sledeću grejnu sezonu ne bismo dočekali sa istim problemima“, istakao je Ćutilo.

grejanje_cutilo


[cwa id=’str-vesti-8-naslova’]