Sanacija trotoara

Počeli su radovi na izgradnji trotoara u Vinogradskoj ulici u Vrbasu ukupne dužine 500 metara, sa obe strane pruge. Radovi će obuhvatiti i sečenje drveća i niskog rastinja, izradu nasipa i planiranje bankina na predviđenoj trasi.
Ukupna vrednost radova iznosi 1.047.864 dinara sa PDV-om. Investitor radova je opština Vrbas, a izvođač DOO „DDMega-korporacija“ iz Vrbasa. Stručni nadzor radova će vršiti Odeljenje za komunalne i građevinske poslove opštinske uprave Vrbas. Rok završetka radova je 24 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao. “Radovi na izgradnji trotoara su početak rešavanja višedecenijskih problema stanovnika ove ulice, koji su uzrokovani pre svega nekontrolisanim prolaskom kamiona kroz tu ulicu. Prolazak teških kamiona i poljoprivredne mehanizacije, glavni je uzrok razrušene saobraćajne infrastrukture u Vinogradskoj ulici, čime je pre svega ugrožena bezbednost najmlađih stanovnika”, saopštili su iz opštinske uprave. U toku ove godine planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice na ovoj lokaciji, a koja će predvideti visinske i druge barijere za onemogućavanje prolaska mehanizacije i kamiona kroz ovu ulicu.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]