Uređenje bankina i jarkova

U toku je izvođenje radova na uređenju bankina i jarkova u ulici Narodnog Fronta u Vrbasu. Ovim radovima urediće se bankine dužine 4000 m i upojni jarkovi sa obe strane ulice na trasi dužine 2 km. “Za vreme odvijanja radova, na mestima izvođenja radova saobraćaj će biti usporen, pa se mole vozači da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Nakon završetka radova biće izvršene tehničke mere za zaštitu pešačkih staza i zelenih površina”, saopštili su iz Odeljenja za komunalne i građevinske poslove opštine Vrbas. Investitor radova je opština Vrbas, a radove izvodi JKP „Komunalac“ iz Vrbasa. Stručni nadzor radova vrši Odeljenje za komunalne i građevinske poslove opštinske uprave Vrbas.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]