Izložba slika i crteža Jelene Bojanić

Izložba slika i crteža Jelene Bojanić, akademske slikarke iz Beograda

Komponovnje boje sa crnim tušem

„Autorka je na  svojim slikama povezala  dva sveta , prošlost i budućnost, u skladu sa asocijacijom o stvaranju sveta“, rekla je Silvia Jelačić, galeristkinja Kulturnog centra Vrbas. Izložba će biti otvorena sve do 18. maja.
Slike  i crteži Jelene Bojanić su neobični i nesvakidašnji  i na samom otvaranju 26. aprila, privukli su  veliku pažnju vrbaske likovne publike . Na otvaranju izložbe govorila  je Silvia Jelačić, ističućii da  su je radovi mlade slikarke podsetili na Kafkine crteže koji su svojevremeno objavljivani  u „ Politici“. „Čak je i tematika slična. Njeni radovi se mogu gledati kao stvaranje  sveta deobom, kao da se opna rastaka, a unutar nje se odvija  jedan zaseban svet, ili se mogu  tumačiti i kao jedan organizam koji  ima sopstveni život”, kaže Jelačić. Svi  su crteži  iz jednog  ciklusa i zanimljivi su i zato što je na vrlo smeo način komponovala boju sa crnim tušem, što se mali broj autora usuđuje, jer retko ispadne harmonična celina, ističe vrbaska Galeristkinja.  Akademska slikarka iz Beograda ovim serijalom slika i crteža je povezala dva sveta na taj način, možda prošlost  i  budućnost  u skladu sa asocijacijom o stvaranju sveta.  Izložba mlade beogradske slikarke  može se pogledati sve do 18. maja u Galeriji  Kulturnog centra Vrbas. Inače, ovu izložbu su na otvaranju  ispratili i ovekovečili  svojim  fotosima i članovi nedavno osnovanog   foto kino Kluba  “Zenit”  iz Vrbasa.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]