Ocenjivanje bezbednosti puta – crna tačka između Vrbasa i Bačkog Dobrog Polja, na državnom putu II-A reda broj 113

U okviru realizacije projekata iz programa unapređenja bezbednosti saobraćaja opštine Vrbas, izvršeno je snimanje 66 km puteva specijalnim vozilom AMSS- Centra za motorna vozila sa sofisticiranom i razvijenom tehnologijom i opremom. Snimanje puta je izvršeno u cilju prikupljanja podataka o putevima, saobraćajnoj signalizaciji, opremi puta i bezbednosnim karakteristikama puta, na osnovu kojih će se izvršiti ocena bezbednosti puta i identifikacija najrizičnijih deonica na kojima može doći do nastanka saobraćajnih nezgoda. “Ocenjivanje bezbednosti puta se vrši u skladu sa najvišim standardima i po metodologiji evropskog programa za ocenu bezbednosti puta. Ekipa Centra za motorna vozila je u saradnju sa saobraćajnom policijom i predstavnicima lokalne samouprave izvršila detaljna merenja bezbednosnih karakteristika opasnog mesta – crne tačke koja se nalazi između Vrbasa i Bačkog Dobrog Polja, na državnom putu II-A reda broj 113”, rekao je Dragoslav Kukić iz AMSS – CMV. Prema prvim rezultatima analiza, prosečne vrednosti koeficijenta prijanjanja pneumtika za kolovoz na kilometarskom proseku u zoni opasnog mesta, na suvom kolovozu sa dobrim pneumaticima je na donjoj graničnoj vrednosti, dok je pri simulaciji vlažnog kolovoza taj koeficijent ispod preporučene bezbedne vrednosti. “Ovakve vrednosti ukazuju na velike mogućnosti za gubljenje kontrolom nad vozilom na konkretnom mestu, izletanju vozila sa puta i prevrtanju vozila, što posebno može doći do izražaja u uslovima vlažnog kolovoza, pri većim brzinama i posebno sa lošim pneumaticima. Ovo će biti samo jedni od rezultata detaljnih analiza koje treba da ukažu nadležnima u kom smeru treba preduzeti mere kako bi se opasnosti na pojedinim mestima i otklonile i na taj način smanjila mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda”, rekao je Goran Pejović, član Opštinskog veća. Pored navedenih aktivnosti lokalna samouprava u saradnji sa AMSS-Centrom za motorna vozila nastavlja rad na izradi Strategije i akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Vrbas, Snimanje Putevarad na analizama bezbednosti dece u saobraćaju i izradi elaborata bezbednosti u zonama osnovnih škola, kao i identifikaciji lokacija i predlozima rešenja za postavljanje sistema video nadzora za automatsko otrkivanje prekršaja.

Pokretanjem ovih aktivnosti lokalna samouprava je po prvi put počela sa ozbiljnim radom na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Osnovni zadatak je postaviti dobre temelje kroz izradu i usvajanje Strategije i akcionog plana bezbednosti saobraćaja, utvrđivanju kvaliteta putne mreže i saobraćajne signalizacije i ažuriranju svih podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na osnovu kojih se donose odluke i usmeravaju sredstava.