Održana XXVII sednica SO Vrbas – Izmene i dopune osnivačkih akata pojedinih preduzeća i pravo korišćenja imovine opštine Vrbas, izazvale raspravu

Iako je na dnevnom redu XXVII sednice SO Vrbas bilo 30 tačaka, zasedanje nije dugo trajalo. Većinom glasova Skupština opštine Vrbas je usvojila početni likvidacioni izveštaj JP „Direkcija za izgradnju“, Odluku o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Vrbas, Odluku o obrazovanju Komisije za imenovanja opštine Vrbas, zatim Odluku o sprovođenju javnog konkursa i javni konkurs za imenovanje direktora JKP „Komunalac“, Odluku o privremenim montažnim objektima na teritoriji opštine Vrbas, kao i Odluku o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji opštine Vrbas.

Na predlog Milana Glušca, zamenika predsednika opštine Vrbas, dnevni red proširen je tačkom Predlog odluke o donošenju Programa otuđenja Sednica 1i davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2016. godinu u opštini Vrbas, a nakon rasprave i ova tačka dobila je podršku lokalnog parlamenta.

„S obzirom na novousvojeni Zakon o javnim preduzećima, u obavezi smo bili da izmenimo osnivačka akta preduzeća i ustanova, posebno u delu formiranja i rada nadzornih odbora i organa upravljanja, kao i da usvojimo izveštaje o radu za 2015. godinu. Ovi izveštaji su uobičajeni deo majske sednice lokalnog parlamenta. I druge odluke koje smo doneli na XXVII zasedanju najčešće su se odnosile na usklađivanje lokalnih odredbi i važeće zakonske procedure“, rekla je nakon sednice Marjana Maraš, predsednica SO Vrbas.

Izmene i dopune osnivačkih akata pojedinih preduzeća i pravo korišćenja imovine opštine Vrbas, izazvale  su raspravu odbornika vlasti i opozicije.  Prema rečima Radomira Čurovića, direktora  JKP “Komunalac” usaglašavaju se akti preduzeća sa novim Zakonom o javnim preduzećima,  od sada pri izboru direktora kandidati moraju imati tri godine iskustva, njihova odgovornost raste, rezultati poslovanja moraju se objavljivati svake godine, a negativno poslovanje za direktora automatski znači smenu.

“Za nas je važno i sređivanje stvari u oblasti imovinskih odnosa između lokalne samouprave i preduzeća. Iako je 2011. godine država Srbija donela zakon da sva imovina na lokalu pripada lokalnoj samoupravi, to nije sprovedeno i sada to predstavlja problem. Imovina se još uvek vodi u knjigama preduzeća, a ne u knjigama osnivača, kao što zakon nalaže. To donosi zabunu, probleme u načinu knjiženja, u amortizaciji. Ovim izmenama će se imovina konačno vratiti vlasniku, lokalnoj samoupravi, a ona će dodeljivati pravo korišćenja javnim preduzećima, uz nadoknadu ili uz obaveze da se imovina održava i unapSednica 3ređuje i na drugi način odgovorno upravlja njome“, rekao je Čurović.

Dragan Stijepović ističe da opasnost u ovom slučaju preti  iz retroaktivne primene zakona.

„Sada donosimo odluku koja će se primenjivati godinu dana u nazad. U junu mesecu, kada je osnivan ‘Komunalac’, upozorili smo vlast da način na koji preduzeće počinje da funkcioniše nije u skladu sa zakonom i da tako ne može da radi. Ignorisali su naša upozorenja a sada, posle godinu dana, imamo informaciju od javnog pravobranioca da se tada mislilo da je samim osnivanjem ‘Komunalca’ preneto i pravo korišćenja kanalizacione i vodovodne mreže. To je neprihvatljivo, od tolikog broja pravnika dobili smo takav stav. Pošto kao manjina ne možemo da nametnemo odluku, čekaćemo izveštaj revizora koji će dati ocenu svega na kraju godine. Po našoj oceni, ovo nije u skladu sa zakonom i pokazuje neozbiljnost i radu lokalne vlasti“, rekao je Stijepović.