Apel građanima da održavaju kante za otpad

Ekipe vrbaske „Čistoće“ na gradsku deponiju svakoga dana odvezu oko 50 tona smeća iz Vrbasa i naseljenih mesta opštine.
Higijeničari u JKP „Komunalac“ primetili su da mnoga domaćinstva na području opštine Vrbas ne održavaju kante za komunalni otpad.
„Pored toga što se iz njih širi neprijatan miris, one mogu da predstavljaju i izvor zaraze. Da bi kanta bila u urednom stanju, potrebno je da se opere posle svakog pražnjenja, a otpad koji se u nju baca prethodno upakuje u vreće“, saopštavaju u PJ „Čistoća“.
Naši sugrađani, kako kažu higijeničari, često u zelene kante, pored komunalnog, ubcuju i građevinski i životinjski otpad, odnosno, stajsko đubrivo što ne treba da bude praksa jer tu vrstu otpada, radnici „Komunalca“ nisu dužni da odnose.
Komunalni otpad se odnosi iz blizu 13 hiljada domaćinstava, dok stanari zgrada za odlaganje smeća koriste kontejnere. Na području opštine ima ih oko 400.
Odnošenje ambalažnog PET otpada vrši se svake prve subote u mesecu iz seoskih domaćinstava, a svake poslednje subote iz domaćinstava u Vrbasu. Ova vrsta plastične ambalaže sakuplja se u tipizirane vreće ili u 85 žičanih kontejenra koliko ih ima u opštini.