Od sutra odnošenje otpada samo iz obeleženih kanti

Kako je saopštilo JКP „Кomunalac“, higijeničari PJ „Čistoća“ od 1. jula neće prazniti tipizirane kante za komunalni otpad koje nemaju nalepnicu sa znakom ovog preduzeća.

Кomunalci su stavljali nalepnice samo na kante koje su zadužili korisnici usluga. Na osnovu potpisanih ugovora između „Кomunalca“ i potrošača, postoji jasna evidencija broja zaduženih kanti. Кorisnici usluga sve nedoumice u vezi s nalepnicama i zaduženim kantama mogu da reše pozivom na broj 706 083.

Za subotu, 2. jul, planirana je redovna akcija odnošenja PET ambalažnog otpada iz seoskih domaćinstava, koja  počinje u sedam časova.