U Gerontološkom centru Vrbas obeleženi Međunarodni dan starih i Dan ustanove – Inhalacioni uređaj poklon od lokalne samouprave

U Gerontološkom centru Vrbas danas je proslavljen Dan ustanove i Međunarodni dan starih. Tom prilikom rukovodstvo opštine Vrbas, na čelu sa predsednikom opštine Milanom Glušcem, posetilo je Gerontološki centar i poklonilo inhalacioni uređaj i puls oksimetra. Uručivši poklon, Glušac je čestitao Dan ustanove i Dan starih, zahvalio se osoblju na uspešnom radu u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti u proteklom periodu.

“Uveren sam da će se saradnja ustanove i opštine nastaviti i u narednom periodu u cilju podizanja kvaliteta sveobuhvatne zaštite starih, osoba u stanju socijalne potrebe i osoba sa invaliditetom”, rekao je Glušac.

Direktorka ustanove, Radmila Musić, upoznala je goste, korisnike i zaposlene sa nastankom i radom ustanove u prethodnih 13 godina, i zahvalila se saradnicima na poseti i poklonu koji je ustanova za ovu priliku dobila.

“Kao socijalno-zdravstvena ustanova Gerontološki centar svakodnevno odgovara zdravstvenim potrebama ostarelih i onemoćalih korisnika. Stoga je poklon u vidu inhalacionog uređaja i puls oksimetra adekvatan način da se zdravstvena briga u ustanovi podigne na još viši nivo”, rekla je Radmila Musić. Tokom obeležavanja Dana ustanove, između ostalog, priređen je kulturno-umetnički program.