„Standard“ opet neustavno naplaćuje „komšijsko grejanje“ – Pokret za preokret

Opštinski odbor Pokreta za preokret u Vrbasu upozorava da Javno komunalno preduzeće Standard u ovom gradu nastavlja da pljačka građane Vrbasa, insistirajući na naplati indirektnog odnosno „komšijskog“ grejanja.

Naime, Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća Standard iz Vrbasa, usvojio je novi-stari Pravilnik o pružanju grejnih usluga, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim. Ovim Pravilnikom omogućava se naplata „grejanja preko komšijskog zida“ pa potrošači koji su se isključili sa daljinskog grejanja i dalje mesečno moraju da plaćaju određeni procent od pune cene grejanja. Reč je o takozvanom „indirektnom grejanju“, odnosno grejanju preko instalacija, susednih prostorija ili čak komšijskog zida.

Ustavni sud je 7. jula tekuće godine Pravilnik o pružanju grejnih usluga u Vrbasu proglasio nezakonitim u celosti (inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti podneo je jedan meštanin Vrbasa). Ustavni sud je naveo da JКP Standard nije ovlašćen da svojim aktom uređuje način i uslove pružanja grejnih usluga, pa je samim tim presuđeno da pravilnik u celosti nije u saglasnosti sa zakonom.

Mediji su već objavili da je JКP Standard 6. oktobra doneo novi, a praktično isti, Pravilnik o pružanju grejnih usluga, uprkos odluci Ustavnog suda, zbog čega je sada potrebno ponovo podneti inicijativu Ustavnom sudu.

„Bahatost pojedinih lokalnih samopurava nema granica a ovaj primer JКP Standard je samo jedan u nizu očajničkih pokušaja SNS kadrova da očuvaju rentabilnost javnih preduzeća, u prezaduženim opštinama, na uštrb građana tj. korisnika usluga iako je to neustavno! Iako član 90. Ustava jasno kaže da država štiti potrošače, a Zakon o zaštiti potrošača svakom građaninu daje za pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa, ako nije saglasan sa promenom cene, tarife ili kvalitetom pruženih usluga, građani Vrbasa plaćaju grejanje preko komšijskih zidova, plafona ili poda, iako su se jasno opredelili za drugu vrstu grejanja“ kaže Đorđe Pivarski, predsednik Opštinskog odbora Pokreta za preokret u Vrbasu

Vrbas nažalost nije jedina opština u Vojvodini u kojoj se naplaćuje „indirektno grejanje“. U Vrbasu, Rumi i Bečeju indirektno grejanje plaća se 30 odsto od pune cene grejanja, a u Sremskoj Mitrovici i Senti 20 odsto.