Porez za odvodnjavanje – Vrbašane zbunila i revoltirala naknada za zaštitu od zagađenja voda

Nedavno su građanima na kućne adrese stigla rešenja u kojima im se nalaže da u roku od 15 dana plate naknadu za odvodnjavanje za tekuću i prošlu godinu. Obratilo im se Ministarstvo finansija, tj. Poreska uprava, sa obrazloženjem da je, po Zakonu o vodama, vlasnik poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta u obavezi da isplati ovu naknadu. Od nje su izuzeti jedino vlasnici zemljišta pod zgradama.

Prihodi ostvareni od naknade za odvodnjavanje koriste se za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama. A to su uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnja, održavanje i upravljanje melioracionim sistemima, izgradnja, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim sistemima.

Pritužbe na ovaj namet građani u znatnoj meri upućuju Službama katastra nepokretnosti, pošto se navodi da su njihovi podaci korišćeni za izračunavanje osnovice poreza za odvodnjavanje. Nezvanično, u katastrima kažu da im nije jasno kako su Poreske uprave obračunale iznos naknade za ovu godinu, pošto će presek stanja imati tek kad se godina završi. Oni nemaju veze sa upućenim rešenjima, a zbog manjka zaposlenih, ne stižu da ažuriraju sve promene.

I oni kojima su rešenja isporučena najviše se bune na to što naknadu treba da plate pre isteka godine, ali i zato što u rešenjima ima dosta grešaka koje ne odgovaraju realnom stanju. Vlasnici se žale i da je nelogično da plaćaju ovu taksu kad već plaćaju porez na nepokretnosti, kao i na to da na lokalu već plaćaju odvođenje vode u građevinskom zemljištu. Zbunjenost građana povećalo je i to što se u rešenjima preti kamatama i prinudnom naplatom.

Vrbašane je vest o ovom nametu dodatno razljutila jer žive pored neuređenog vodotoka  čije štetno dejstvo više nemaju volje i snage čak ni da komentarišu.