Opštinskoj upravi uručen sertifikat ISO 9001

Siniša Abramović, direktor sertifikacionog tela „Global Cert International“ iz Beograda uručio je danas sertifikat ISO 9001 Milanu Glušcu, predsedniku opštine Vrbas. Ovaj sertifikat potvrđuje konkurentnost na globalnom tržištu, visok stepen i ujednačenost kvaliteta traženih usluga. Кarakteriše ga i kontinuirano unapređenje svih procesa i međunarodno je priznat.

„Uz danas pribavljeni, imamo i sertifikat 50001, što nas izdvaja i među opštinama u Evropi, a na pragu smo uvođenja sertifikata BSI, što je značajno za potencijalne investitore. Pokušavamo da napravimo što moderniju administraciju u korist građana, kako bi sve potrebe u lokalnoj samoupravi obavili efikasno i brzo. Nećemo stati na ovome i želimo da dalje unapređujemo sistem“, rekao je Glušac.

Opština Vrbas je proteklih godinu dana vredno radila na projektnoj implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom prama standardu ISO 9001. Po završenom poslu sledio je proces sertifikacije i ustanovljeno je da je Opštinska uprava usaglasila svoj sistem sa zahtevima predmetnog standarda, da ga primenjuje, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje unapređenje.

„Čestitam opštini Vrbas dobijanje sertifikata ISO 9001. ISO 9001 je proaktivan sistem koji podrazumeva kontinuiranu nadogradnju. Zasluga je zaposlenih u Opštinskoj upravi, a zahvalio bih se prvom među jednakim Svetozaru Pešiću i svima koji su bili uključeni u ovaj projekat. Pred zaposlenima je velika odgovornost u održavanju, primeni i unapređenju sistema, što će biti kontrolisano u narednom periodu“, rekao je Siniša Abramović.