Održana 31. sednica SO Vrbas – Usvojen rebalans budžeta

Odbornici SO Vrbas na 31. sednici, većinom glasova usvojili su svih 14 tačka dnevnog reda. Na samom početku dnevni red dopunjen je jednom tačkom, koju je predložio predsednik opštine, Milan Glušac, a to je predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije JP za informisanje Vrbas. Odbijeno je nekoliko predloga opozicionog odbornika SDS, Dragana Stijepovića, koji je između ostalog, predložio da se na dnevnom redu nađe i raspravlja o problemu u JP za prevoz putnika Vrbas, kao i da se iznesu podaci o zaduženosti opštine.

Na sednici je usvojena Odluka o rebalansu budžeta opštine Vrbas za 2016.godinu. Obrazalžući rebalans budžeta Glušac je rekao da je opština Vrbas u toku 2016.godine, značajan deo svojih prihoda usmerila na izmirenje obaveza prema dobavljačima, kako za prethodne tako i za sledeću godinu. Prilikom poređenja prošle i ove godine, on je istakao da su ostvareni prihodi na dan 12.12.2015.godine iznosili 1.120.581.298 dinara, za isplatu obaveza prema dobavljačima utrošeno je 196.850.847,15 dinara, dok je za isti period 2016.godine osvareni prihod budžeta iznosio 967.652.912,77 dinara, a za isplatu obaveza prema dobavljačima utrošeno je 236.963.638,05 dinara.

“I pored negativne razlike u ovoj i prošloj godini u ostvarenim prihodima, jasno se vidi da napor koji je lokalna samouprava uložila u cilju smanjenja ukupnih dugova prema dobavljačima”, istakao je Glušac i dodao da je kod strukture ukupnih primanja dominantna kategorija poreskih prihoda za čije se izvršenje do kraja godine, već sada može reći, da će biti preko 95 odsto.

Opozicioni odbornici SDS-a uputili su kritiku na Odluku Nadzornog odbora JKP “Komunalac” kojom je utvrđen cenovnik za desetogodišnji zakup grobnih mesta, koji je, kako kažu, višestruko uvećan u odnosu na prethodni i znatno viši u odnosu na cenovnike u dugim gradovima. Član Opštinskog veća, Goran Pejović rekao je da opštinsko veće nije učestvovalo u donošenju ove odluke, ali će svakako već u ponedeljak biti održan sastanak sa predstavnicima JKP “Komunalac” na kojem će biti razmotren cenovnik i način plaćanja zakupa grobnih mesta.

Odbornik SPS, Željko Milović, zamerio je rukovodstvu lokalne samouprave na nedovoljnom i zakasnelom zalaganju za rešavanje problema u JP za prevoz putnika “Vrbas” i tražio da se za ovo preduzeće što pre iznađe rešenje.

Poslednju sednicu obeležilo je i imenovanje direktora apoteke i JP za prevoz putnika “Vrbas”. Gordana Novković, razrešena je dužnosti, a za novog direktora apoteke imenovana je Jelena Đurović. Dosadašnjeg vd direktora JP za prevoz putnika “Vrbas”, Čeda Subašića, zamenio je Ognjen Vasiljević. Osim toga na sednici je doneto i nekoliko rešenja. Nenad Kovačević, razrešen je dužnosti člana UO PU “Boško Buha”, kao predstavnik roditelja, a za novog člana imenovana je Bojana Radović. Dužnosti člana Nadzornog odbora JP “Vrbas gas” razrešena je Gordana Doknić, a imenovan je Darko Vasiljević. Umesto Silvane Baletić, za člana Školskog odbora SSŠ”4.juli” imenovana je Dragica Novak.