Samostalni sindikat Vrbasa „zamrzava“ svoje učešće u Savetu za zapošljavanje

„Savez Samostalnih Sindikata opštine Vrbas saopštava svom članstvu da neće učestvovati u radu Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Vrbas.

Donošenje ove odluke inicirano je postupcima Lokalnog Saveta za zapošljavanje, čiji sekretar Duško Ćutilo poziv bez materijala za sednicu saveta upućuje predstavnicima reprezentativnih Sindikata 4. januara za 5. januar 2017. godine. Na sednici je doneta odluka o raspisivanju javnog poziva za realizaciju programa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2017. godini i na osnovu naših saznanja dana 9. januara 2017. godine je objavljen javni poziv.

Sve ovo pobuđuje sumnju da se Sindikat kao socijalni partner i sastavni deo Lokalnog Saveta za zapošljavanje istiskuje iz rada ovog tela da ne remeti koncepciju zapošljavanja političkih i stranačkih istomišljenika na izmišljena radna mesta.

U istom maniru su se zakazivale i sednice Socijalno-ekonomskog Saveta opštine što je za posledicu imalo da ni ovo telo nije zaživelo sa radom.

Zakazivanje sednica ad hok , bez materijala, bez planiranja, bez rokova za pripremu i zauzimanje stavova članova organa potkrepljuje sumnju da je prisustvo Sindikata nepoželjno zbog uloge u kojoj bi se pošteno zalagao za izbor kandidata koji svojim znanjem, sposobnostima i socijalnim statusom zavređuju radno mesto bez obzira na stranačku pripadnost.

Amaterizam i površnost u pristupu ovako važnom pitanju stvara sumnju da je organizator sastanka imao u planu samo formalno prisustvo sindikata u “kolektivnom odlučivanju“.

Savez Sindikata opštine Vrbas neće predstavljati paravan Lokalnom savetu za zapošljavanje opštine Vrbas zbog iskazanih sumnji u objektivnost i nepristrastnost ovog Saveta.

Nadamo se da je naša procena ovog puta pogrešna i da ćete nas demantovati izborom najboljih kandidata koji su svojim znanjem, sposobnostima, moralnim kvalitetima i organizacionim sposobnostima zaslužili šansu da odrade stručnu praksu“, stoji u saopštenju vrbaskog Samostalnog sindikata.