NIS započinje geofizička istraživanja nafte i gasa na teritoriji opština Kula i Vrbas

U sklopu istraživanja nafte i gasa u Srbiji, NIS započinje geofizička istraživanja na području opština Kula i Vrbas koja će trajati do kraja marta 2017. godine.

“Ovi radovi se obavljaju u okviru projekta seizmičkih ispitivanja na istražnom području 3D Turija 3 na ukupnoj površini od 505 kvadratnih kilometara, koja, pored opština Kula i Vrbas, obuhvata i opštine Bačka Palanka i Odžaci. Izvođač radova su „Naftagas naftni servisi – Seizmički servisi“ NIS-a. Kompanija NIS poseduje sve neophodne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa za izvođenje seizmičkih radova i u toku radova će poštovati sve ekološke standarde i pravila bezbednosti na radu. Vlasnici i korisnici parcela čiji posedi se nalaze na trasama duž kojih će snimanja biti izvođena će biti obavešteni o planiranim istraživanjima i ukoliko su saglasni, potpisaće dokument koji omogućava prolazak kroz njihov posed. Predstavnici NIS-a će se maksimalno truditi da u toku izvođenja radova ne remete svakodnevni život i rad građana. Radi sveobuhvatne i potpuno otvorene komunikacije sa građanima, u mesnim zajednicama u kojima se sprovode ispitivanja otvoreni su informativni punktovi, gde građani mogu da dobiju dodatne informacije o radovima i dostave svoje sugestije, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Kao odgovorna kompanija, NIS će sve zahteve građana pažljivo razmotriti sa predstavnicima lokalne zajednice.

NIS je uveren da će uz pomoć građana i lokalne samouprave uspešno realizovati ovaj projekat koji će biti od opšte koristi kako za kompaniju, tako i za širu društvenu zajednicu. Kompanija zahvaljuje svim učesnicima u realizaciji ovog strateški važnog projekta” , saopštili su iz NIS-a.