Ambulanta ginekologije DZ Vrbas ponovo u punom kapacitetu

Nakon višemesečnog otežanog funkcionisanja, zbog nedostatka lekara specijalista, u Ambulanti ginekologije u Domu zdravlja “Veljko Vlahović”, od 20. marta konačno rade tri doktora ginekologa u dve smene.

“U proteklom periodu bilo je otežano funkcionisanje ginekološke ambulante, jer je radila samo jedna doktorka. S obzirom da ima 19.000 pacijentkinja bilo je veoma teško. Sada konačno rade tri doktora u dve smene, a pored toga organizovali smo preventivne preglede za žene koje nisu u mogućnosti da obave preglede radnim danima u toku prepodneva. Preventivni pregledi uz redovno zakazivanje obavljaće se dve subote i dva ponedeljka u toku meseca”, istakla je Jasmina Assi, direktorka DZ “Veljko Vlahović”.

Ginekološka ambulanta u proteklom periodu opremljena je i sa savremenim aparatima.

“Sopstvenim sredstvima uspeli smo, u proteklom periodu, za Odeljenje ginekologije da obezbedimo  novu savremenu ultrazvučnu sondu. Nedavno smo od Uprave za kapitalna ulaganja dobili sredstva za  nabavku kolposkopa, tako da će rad Dispanzera za žene biti znatno olakšan. Osim toga, od donatora, privatnih firmi, dobili smo klima uređaje, i nameštaj za Odeljenje ginekologije”, rekla je Assi.