U toku konstitutivna sednica SO Vrbas

U toku je konstitutivna sednica SO Vrbas. Sednicu je otvorila najstarija odbornica Ivanka Dakić iz odborničke grupe SNS. Dnevni red sa 10 tačaka pretrpeo je izmene, tako da je na predlog Milana Glušaca predsednika Privremenog organa, dodato još nekoliko tačaka dnevnog reda koje, se između ostalog, odnose na imenovanje predsednika SO kao i imanovanje nekoliko komisija.

Nekoliko predloga o izmenama i dopunama dnevnog reda Dragana Stijepovića opozicionog odbornika, odbornici nisu prihvatili, a između ostalog, predložio je da se ispita rad Privremenog organa i podnese izveštaj, kao i da se preispita rad Antikorupcijskog tima opštine. Na početku sednice predsednik Opštinske izborne komisije Željko Lainović, podneo je izveštaj o radu OIK-a o sprovedenim izborima za odbornike lokalnog parlamenta. Usvojen je dnevni red sa ukupno 13 tačaka.